top of page

יצאה מהמטבח: מאהבה

ארבע המילים: ״אני רוצה מטבח שחור" שאמרה הדיירת בפגישה הראשונה שלה עם המעצבת, שימחו את חגית רוזנברג. היא ידעה שבפרויקט הזה חדוות היצירה תהיה בעיצומה, ואכן, כך היה.

בניין ודיור | אוקטובר 18

 

Comments


bottom of page